Elevated platform banner Elevated platform banner
Scroll Bottom
You are here :
  1. Tahanan
  2. Produkto
  3. Mga Aplikasyon
  4. Mga Kargahang Pampubliko
  5. Pinapataas Na Plataporma
Zone ng Mga Katangian

MGA ISPISIPIKASYON NG PINAPATAAS NA PLATAPORMAAng plataporma ng trak ay magkasiya ng mas malaking boom na mag-aangat o basket ng kreyn, at makahawak ng mas mabigat na karga na siyang dagdag na kalamangan para sa kagamitan ng publiko.

Dayagram ng Linya

View Compare ()