You are here :
  1. Tahanan
  2. Produkto
  3. Maliit na mga Trak
  4. Kargo
  5. Super Ace Mint
Zone ng Mga Katangian

Mga Espisipikasyon ng Tata Super Ace MintAng pagdagdag sa pamilya ng Tata Motor’s Ace, ang Super Ace Mint ay nag-aalok ng pinakamataas na huling milyang kargo na solusyon ng paghahatid, pagsalubong sa mga kinakailangan ng intra at loob-lungsod na paghahatid. Sa kanyang di-malalampasang kombinasyon ng pagganap, pagkamagaspang, kaaliwan , higit na mataas na pagsakay at pag-aasikaso, estilo at pinakamabuti-na-klaseng milyahe, ang Tata Super Ace Mint ay handa na kukunin ang iyong mga lugar ng negosyo. Pumili ng iba sa ibaba para sa karagdagang mga detalye.

Mga Aplikasyon ng Tata Super Ace Mint

View Compare ()