SHARE

May 21

Commercial Vehicle

Klase ng mga Sasakyang Jeep

Ang Jeepney, ang pinakasikat na pampublikong sasakyan sa Pilipinas, tulad ito ng mini-bus na trak na ginawa muli para magkaroon ito ng dalawang pahabang upuan sa likod ng tsuper at sariling upuan ng tsuper sa harap. Hindi man ito pinapatakbo bilang pampublikong sasakyan ng gobyerno, ang mga Jeepney ay minamaneho ng mga pribadong may-ari bilang transportasyon ng nakararami at sa murang halaga. Ang mga Jeepney ay galing sa mga trak na naiwan ng mga Amerikanong mga Tropa noong World War II. Ito ay mas maliit noon kumpara sa mga ginagamit ngayon dahil ang mga taggagawa ay sinumulan ng gumawa ng sarili nilang disenyo at mga gamit nito upang makamit ang mga nakaugalian at ang pamantayan ng mga transportasyon ng gobyerno.

Unang Henerasyon ng Mga Jeepney – Ito ang mga nagawa sa pamamagitan ng pag-iba ng mga lumang jeep, trak at mga pickup, gamit ang mga lumang makina, na may mga upuan at mahalagang pag-ayos, kaya ang mga jeepney ay nagagamit na para sa pampumblikong transportasyon. Dahil sa nakaugalian ng gobyerno , ang mga sasakyan na higit pa sa 15 taon ay hindi na maaring gamitin at kadalasan sa mga naunang henerasyon ng mga Jeepney ay nagsimula upang makita ang katapusan ng kanilang gamit.

Pangalawang Henerasyon ng Mga Jeepney – Ito ay gawa mula sa mga lumang pickup at jeep pero sinukat at kinondisyon muli ang mga makina para sa mas mabuting pagganap at makakasigurong maayos. Ang Pangalawang henerasyon ng mga Jeep ay may kasama ring bagong kasangkapan tulad ng air conditioning, mas malawak na upuan at centralised lock para sa kaligtasan. Halos lahat ng mga Jeepney na ito ay pinapatakbo ng diesel at ito ay kilala na mas naglalabas ng maraming usok galing sa tambotso nito.

Pangatlong Henerasyon ng Mga Jeepney – gawa sa mga bagong makina, ito ay naghahandog ng mas mabuting mga kagamitan tulad ng malakas na air conditioning at makina na sumusunod sa pamantayan ng gobyerno ang Euro 4. Ito ay tulad ng isang mini-bus na ang pintuan ay maaring nasa harap o likod.

Makabagong Mga Jeepney – Ito ay tulad rin sa pangatlong henerasyon ng mga jeepney pero mas may dagdag itong pamantayang nakasanayan ng gobyerno lalo na pagdating sa kaligtasan, upuan at pagdagdag ng taas ng Jeepney, teknolohiya sa pagkolekta ng pamasahe ng mga pasahero, Wi-Fi at GPS. Ang mga ganitong Jeepney ay binubuo ng mga kilalang tagagawa at ibinigay para sa pagdala ng mga asosasyon para sa komersyal na gamit.

E-Jeepneys- Ang mga Jeepney na tumatakbo gamit ang elektrisidad ay ipinapanukala na at isninaalang-alang bilang sagot para sa greenhouse gas emissions at pagprotesta sa presyo ng diesel sa Pilipinas, pero hindi pa ito masyadong napapatupad dahil sa mataas na presyo ng elektrisidad ng rehiyon.

Tags:

You may like

View Compare ()